Alla är värda att ha ett hållbart arbetsliv!

Rådgivning, praktiskt stöd och inspiration -
relevanta insatser för välmående och engagerade medarbetare

Vad jag kan hjälpa till med

Förebyggande insatser

 • Ergonomi
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Strategiskt hälsoarbete
 • Handledning

Rehabiliterande insater

 • Rehabkoordinering
 • Chef- & HR-stöd
 • Arbetsterapi

Föreläsningar & Workshops

 • Skapa ett hållbart arbetsliv
 • Fysisk och kognitiv ergonomi
 • Förebygg ohälsa i verksamheten
 • Upptäck ohälsa tidigt på arbetsplatsen

För vårdgivare

 • Arbetsterapeut
 • Rehabkoordinator
 • Ergonom
 • Tillfälligt eller en längre period

Tillsammans skapar vi förutsättningar för välmående och engagerade medarbetare med insatser enligt forskning och beprövad erfarenhet. Insatserna anpassas alltid efter verksamhetens specifika behov och önskemål, för bästa effekt.

Målet är att skapa friska arbetsplatser där medarbetare mår bra, trivs och kan utvecklas. Det är både ekonomiskt fördelaktigt, trevligare och roligare för alla. Helt enkelt ett bra sätt att behålla personal och locka till sig kompetens.

För vårdgivare

Har du en verksamhet inom vården och behöver lösa bemanningen i verksamheten? Då kan du anlita mig som arbetsterapeut, rehabkoordinator och/eller ergonom, tillfälligt eller en längre period. Jag har främst erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, men även daglig verksamhet, slutenpsykiatrisk vård, smärtrehabilitering samt kommunrehab.

Föreläsningar & workshops

Lår mig inspirera medarbetarna, cheferna eller varför inte ledningsgruppen till att skapa förutsättningar för välmående i arbetet. Kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och workshops är ofta uppskattade. Med fokus på ämnen inom området hållbart arbetsliv erbjuder jag föreläsningar ibland annat fysisk och kognitiv ergonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, att förebygga ohälsa i verksamheten samt att upptäcka ohälsa tidigt på arbetsplatsen.

FAQ

Göteborg är den stad jag utgår ifrån, men jag erbjuder mina tjänster i hela landet, både fysiskt och digitalt.

Jag är nåbar via e-post, telefon och LinkedIn. Är det brådskande är det bäst att ringa mig. Om jag inte svarar så lämnar du ett meddelande så ringer jag upp så fort jag kan.

Jag anpassar mina tjänster efter just er verksamhets behov och önskemål, så det blir så bra som möjligt.

Under åren har jag byggt upp ett nätverk av samarbetspartners som jag varmt kan rekommendera, exempelvis psykolog, arbetsmiljöingenjör och HLR-instruktör.

Det viktigaste enligt mig är att ta ett initiativ. Det är dock sällan man har svaren på vad som är bäst att börja med, därför erbjuder jag alltid en första kostnadsfri dialog där vi gemensamt tittar på behov och önskemål.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå