Om Dan

Mitt mål är att göra allt jag kan för att stötta verksamheter till att skapa friska arbetsplatser där medarbetare mår bra, trivs och kan utvecklas.

Sedan 2007 har jag haft flertalet roller inom kommun, region, statlig verksamhet och i privat sektor. Arbetsterapeut, rehabkoordinator, hälsostrateg, kundansvarig samt chef är samtliga exempel på detta. Den röda tråden under dessa år har varit arbetsliv och hälsa. Jag har bland annat stöttat individer med nedsatt arbetsförmåga ut i jobb och de senaste åren har mycket av mitt arbete handlat om att stötta chefer och HR i att minska risken för ohälsa på arbetsplatsen samt varit ett aktivt stöd i rehabprocessen då medarbetare varit sjukskrivna.

Med ett legitimerat yrke, många års erfarenhet och en stor dos engagemang kan ni förvänta er att mina insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Ni kan förvänta er en trygg och tillgänglig samarbetsparter i frågor som många upplever svåra och där chefer, HR och medarbetare har någon att vända sig till för stöd. Jag strävar alltid efter att anpassa insatserna efter verksamhetens behov och egna önskemål. På så sätt ökar vi tillsammans möjligheterna för bästa effekt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå