Rehabiliterande insatser

Rehabkoordinering

När en medarbetare är sjukskriven ska fokus ligga på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Det är ofta många parter inblandade, exempelvis vårdgivare, rehabmottagning, arbetsgivare och medarbetaren själv. Risken är stor att det blir en ineffektiv process och att viktig information inte når fram. En rehabkoordinator fungerar som spindeln i nätet, har kontakt med alla inblandade och skapar på så sätt förutsättningar för en effektiv process.

Chef- och HR-stöd

Det är inte helt ovanligt att medarbetare mår dåligt och förhoppningsvis uppmärksammar närmaste chef detta i tid och kan då vidta åtgärder för att förhindra sjukskrivning. Det kan dock vara svårt som chef att själv avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. Ett samtal med mig leder till konkreta åtgärder med fokus på medarbetarens mående, arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter samt tydliga steg framåt.

Arbetsterapi

Den arbetsterapi jag erbjuder, fokuserar på att stötta individen till att skapa en så god balans i tillvaron som möjligt. Det kan exempelvis handla om att den jag träffar upplever en ohanterbar stress eller har mentala och/eller fysiska nedsättningar som försvårar förmågan att hantera vardagen. Tillsammans tittar vi på situationen och har en lösningsfokuserad riktning. Samtalen sker digitalt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå