Förebyggande insatser

Ergonomi

Många som upplever smärta och stelhet, och som inte råkat ut för någon olycka eller sjukdom, har besvär pga många års dålig ergonomi. För att minska risken för detta erbjuder jag ergonomigenomgångar på plats, både individuella och mer generella på arbetsplatsen. Ergonomigenomgångar är uppskattade av många medarbetare som ofta har funderingar kring just detta. För att arbetsgivaren sedan ska kunna arbeta med dessa frågor erbjuder jag alltid en skriftlig rapport om så önskas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ett av de absolut säkraste sätten att skapa en hälsosam arbetsplats är att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta upplevs av många som krångligt och svårt, samtidigt som det är ett lagkrav. Därför erbjuder jag stöd i både uppstart och genomförande. Vill ni ha en introduktion i ämnet? I så fall ordnar jag med en föreläsning

Strategiskt hälsoarbete i verksamheten

Har organisationen en vilja och motivation till att börja arbeta strategiskt, långsiktigt och hållbart med hälsofrågor i verksamheten? Då gäller det att ha kunskap kring vad som faktiskt gör att medarbetare mår bra och hur organisationen kan arbeta med dessa frågor. Mig kan ni anlita i dessa frågor. Jag erbjuder mig att arbeta nära organisationen och kan exempelvis fungera som en del av HR-avdelningen.

Handledning

I både större och mindre organisationer kan arbetet kring medarbetares mående upplevas ensamt och utmanande. Ett bra sätt att ändra på det är att använda sig av handledning. I handledningen finns möjlighet att lyfta frågor och fundering i ämnet och ha en dialog med mig som stöd. Allt som sägs stannar i rummet, vilket är oerhört viktigt så alla kan känna sig trygga.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå