Många som upplever smärta och stelhet, och som inte råkat ut för någon olycka eller sjukdom, har besvär pga många års dålig ergonomi. För att minska risken för detta erbjuder jag ergonomigenomgångar på plats, både individuella och mer generella på arbetsplatsen. Ergonomigenomgångar är uppskattade av många medarbetare som ofta har funderingar kring just detta. För att arbetsgivaren sedan ska kunna arbeta med dessa frågor erbjuder jag alltid en skriftlig rapport om så önskas.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå