I både större och mindre organisationer kan arbetet kring medarbetares mående upplevas ensamt och utmanande. Ett bra sätt att ändra på det är att använda sig av handledning. I handledningen finns möjlighet att lyfta frågor och fundering i ämnet och ha en dialog med mig som stöd. Allt som sägs stannar i rummet, vilket är oerhört viktigt så alla kan känna sig trygga.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå