Har organisationen en vilja och motivation till att börja arbeta strategiskt, långsiktigt och hållbart med hälsofrågor i verksamheten? Då gäller det att ha kunskap kring vad som faktiskt gör att medarbetare mår bra och hur organisationen kan arbeta med dessa frågor. Mig kan ni anlita i dessa frågor. Jag erbjuder mig att arbeta nära organisationen och kan exempelvis fungera som en del av HR-avdelningen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå