Den arbetsterapi jag erbjuder, fokuserar på att stötta individen till att skapa en så god balans i tillvaron som möjligt. Det kan exempelvis handla om att den jag träffar upplever en ohanterbar stress eller har mentala och/eller fysiska nedsättningar som försvårar förmågan att hantera vardagen. Tillsammans tittar vi på situationen och har en lösningsfokuserad riktning. Samtalen sker digitalt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå