Det är inte helt ovanligt att medarbetare mår dåligt och förhoppningsvis uppmärksammar närmaste chef detta i tid och kan då vidta åtgärder för att förhindra sjukskrivning. Det kan dock vara svårt som chef att själv avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. Ett samtal med mig leder till konkreta åtgärder med fokus på medarbetarens mående, arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter samt tydliga steg framåt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå