När en medarbetare är sjukskriven ska fokus ligga på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Det är ofta många parter inblandade, exempelvis vårdgivare, rehabmottagning, arbetsgivare och medarbetaren själv. Risken är stor att det blir en ineffektiv process och att viktig information inte når fram. En rehabkoordinator fungerar som spindeln i nätet, har kontakt med alla inblandade och skapar på så sätt förutsättningar för en effektiv process.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå